News for the ‘Uncategorized’ Category

Notifications whack a mole

Moet je voor de lol eens proberen. Alle meldingen van je telefoon één voor één uitzetten behalve agenda, sms en Whatsapp (twijfelgevalletje).

Om te beginnen zijn het er veel meer dan je denkt, mail, facebook, linkedin, twitter, nu.nl, nos app, Netflix etc etc.

Het kostte mij wel een week om alle meldingen uit te zetten en ik krijg nu nog steeds af en toe een melding van een weinig gebruikte app (Waarom stuurt Guitar Tabs mij een melding?)

Als laatste nog even de melding dat er een open WIFI netwerk beschikbaar is (waarom doet je telefoon dat eigenlijk?).

En nu is het stil…….. Het duurt even maar dan merk je dat het anders is. Dat je voortdurend die telefoon ingelokt werd door mensen die jou heel graag een reclame willen laten zien.

Ik houd het nog  even zo.

Posted: February 9th, 2017
Categories: Uncategorized
Tags:
Comments: No Comments.

Neem je wel genoeg risico? 

Als je een sollicitatie gesprek afneemt en je stelt de vraag: “Vertel me eens een situatie van het afgelopen jaar waar iets niet ging zoals je wilde of gepland had? ” Dan gebeurd het wel eens dat de sollicitant met zo’n nietszeggend veilig antwoord komt.  

Een vervolgvraag die ik dan heel leuk vind is:”Neem je wel genoeg risico?” dat is de versie voor de sollicitant die het niet gaat worden of “Vertel me eens hoe jij risico’s inschat en neemt?” voor de kandidaat die je nog een kans wil geven.  

Posted: February 8th, 2017
Categories: Uncategorized
Tags:
Comments: No Comments.

Ik vind dat jou irritant, wat kan ik van jou leren? 

De mooiste ontmoetingen zijn natuurlijk die ontmoetingen waar de vonken over vliegen,  je aan een half woord genoeg hebt en je het gevoel hebt dat je eindelijk je verloren broer of zus teruggevonden hebt.  

Dat soort ontmoetingen zijn fantastisch en vaak een bevestiging dat je iemand gevonden hebt die heel veel op je lijkt.  

Wat vaak interessanter is is als je iemand ontmoet waar je je enorm aan irriteert. Die mensen doen namelijk iets wat jij nooit zou doen. Ontdek wat dat is en leer ervan. Waarom doet zij dat? Wat is het effect ervan? In welke situatie zou dat voor jou kunnen werken. 

Posted: February 7th, 2017
Categories: Uncategorized
Tags:
Comments: No Comments.

Social media dieet

Een gemiddelde Facebook gebruiker zit 6 tot 7 uur per week op Facebook.  Dat is een uur per dag. In die tijd kan je in een paar maanden een nieuwe taal leren of een instrument bespelen of in een paar jaar een studie doen.  

Wat is er dan op Facebook te halen wat waardevoller is dan dat? Foto’s van heerlijke maaltijden, de wetenschap dat deze of gene op de een of andere plek is,  foto’s van feestjes waar je niet bij bent, interessante weetjes en artikelen.  

Als ik heel eerlijk ben ben ik vooral geïnteresseerd in dat laatste.  Ik ga op FB dieet. Ik ga alleen nog maar artikelen posten die ik interessant vind en als je wilt weten wat ik eet, waar ik ben of wat ik doe moeten we elkaar snel weer zien want dan vertel ik je alles.  

Om mijn drie jaar interesses uit elkaar te halen zal ik op LinkedIn posten over business, op Twitter over tech en op Facebook met name over maatschappelijke thema’s en hier…hier vinde je wat ik denk. 

Posted: February 6th, 2017
Categories: Uncategorized
Tags:
Comments: No Comments.

Als je jong bent en je bent links… 

Mijn Aardrijkskunde leraar op de middelbare school zei: “Als je jong bent en je bent niet links heb je geen hart,  maar als je oud bent en bent nog links heb je geen hersens.”  

Eigenlijk zei hij als je jong bent ben je bereid te delen met anderen omdat je nog niets hebt om te delen maar zodra je wat te delen hebt kies je voor je eigenbelang.  

We delen lasten zodat we allemaal beschermd zijn tegen risico’s. De risico’s van ontslag, ziekte, geboren worden met een mindere uitgangspositie.  

Als alleen de mensen die tegen die risico’s aanlopen delen komen we te kort. Juist zei die iets te delen hebben moeten solidair zijn. 
Een andere uitspraak die ik in dit kader ook niet begrijp is “Links lullen, recht zakken vullen.” Volgens mij als je flink loon ontvangt dan draag je ook bij aan de schatkist die (via belasting) waar de solidariteit mee bekostigd wordt.  

Wat wel raar is is “Links lullen en rechts belasting ontwijken.” daarover misschien een andere keer meer. 

Posted: February 5th, 2017
Categories: Uncategorized
Tags:
Comments: No Comments.

Hier hadden mijn contact gegevens kunnen staan

Veel mailtjes eindigen met:

Vriendelijke groet.
Naam

Eventueel gevolgd door:
Sent from my iphone/windows phone/htc/samsung

Met name dat laatste regeltje gaat dit om. Op die plek had ook je telefoon nummer kunnen staan. Het komt namelijk wel eens voor dat ik niet meteen een contact van iemand aanmaak als ik iemands mail krijg waardoor ik dan op zoek moet naar dat ene mailtje waarin het telefoonnummer stond.

Dat is dus de ergernis en er is een hele makkelijke oplossing.
Maak op je telefoon en in outlook en in je webmail een signature aan.
Dan liever niet zo’n signature die een half boek beslaat maar gewoon 1 simpele regel.

Naam – telefoonnr – mail@adres.nl

Op die manier kunnen mensen je altijd bereiken als ze dat willen. Het enige argument om dit niet te doen is omdat mensen bang zijn gebeld te worden. Wat dat betreft zal ik je gerust stellen. Ik heb mijn mobiele nummer al jaren onder elke mail die ik verstuur en ik wordt nooit daardoor gebeld door ongewenste mensen. Zelfs op de titelslide van al mijn presentaties staat mijn mobiele nr en ook daardoor ben ik nog nooit lastig gevallen.

Posted: February 4th, 2017
Categories: Uncategorized
Tags:
Comments: No Comments.

Heb je niet enorm boter op je hoofd of hij die zonder zonde is… 

Het is verleidelijk om te jezelf vrij te pleiten van actie omdat je zelf niet heiliger bent dan de Paus en je het daarom niet van andere kan vragen.

Het klopt dat ik voor mijn baan veel moet reizen en daarom regelmatig in een vliegtuig zit, dat mijn huis nog aangesloten is op het gas en dat ik niet elke dag vegetarisch eet.  

Als we echter wachten op degene die zonder zonde is moeten we wachten tot sint jutemis. Dus ook als je niet helemaal zonder zonde bent aan de slag.  Samen maken we de wereld groener en socialer.  

Posted: February 3rd, 2017
Categories: Uncategorized
Tags:
Comments: No Comments.

Groen Links? Jij was toch van de PvdA? 

Klopt ik ben jaren lid geweest van de Partij van de Arbeid en zij hebben vaak mijn stem gekregen en deze tweede kamer verkiezingen zet ik me in voor Groen Links (ik ben zelfs lid geworden).  

Allereerst wil ik zeggen dat ik de PvdA nog altijd een warm hart toedraagt. Het garanderen van sociale mobiliteit,  emanciperen van groepen die achterblijven en eerlijk delen vind ik belangrijk.  

Dat vind ik ook bij Groen Links. Wat ik daarnaast nog bij Groen Links vind is de passie om werk te maken van het vergroenen van de economie, een positieve hoop op verandering en de mentaliteit om bestaande verworvenheden op te geven om dat te bereiken

Die elementen mis ik op dit moment bij de PvdA.  

Dat was toch altijd al zo waarom nu pas Groen Links?

Dat komt omdat ik naast de ideeën van de partij die mijn stem krijgt ook kijk naar de impact die mij  stem heeft. Tot nu toe was het voor het bereiken van die ideeën belangrijk om te stemmen op de grootste links progressieve partij.  De kleinere linkse partijen hoewel sympathiek hadden na de verkiezingen weinig invloed. Dat is nu anders. Door de versnipperdheid van het politieke landschap en daardoor grote kans op een vijf partijen kabinet doet het ertoe hoe groot Groen Links is. Om mee te regeren,  om op cruciale momenten een coalitie partner te vervangen óf om een minderheidskabinet aan een meerderheid te helpen.  

Dat alles bij elkaar opgeteld maakt voor mij de keuze voor Groen Links in plaats van Partij van de Arbeid een logische. 

Posted: February 2nd, 2017
Categories: Uncategorized
Tags:
Comments: No Comments.

Ga iets doen! 

Toen Trump verkozen werd voelde ik me slecht. Het voelde als een plotseling overlijden van iemand in je omgeving. Zoals het verdriet na een overlijden slijt sleet dit gevoel ook. Ik dacht het zal wel meevallen….

Toen kwam kwam de inauguratie en de “America first” speech. Ook dat voelde slecht. Het voelde als een slechte superhelden film waarin de eerste 25 minuten een slechte man aan de macht komt en uiteindelijk de tanks door de straten rijden. Dan komt de superheld…  Maar het is geen film. Ik weet niet of ik mag vertrouwen op een superheld.  

Na een week waarin wetenschappers verboden wordt feiten te delen, waarin vrouwen en meisjes te horen krijgen dat ze het zelf maar moeten uitzoeken, waar de bouw aan de oliepijplijn keystone XL wordt hervat en waar als klap op de vuurpijl vluchtelingen de toegang tot Amerika wordt ontzegt weet ik dat het niet meevalt en dat die superheld niet gaat komen. We moeten zelf aan de bak.  

Ik zal dicht bij huis beginnen. Op 15 maart kiezen we in Nederland een nieuwe tweede kamer. Dat is over 43 dagen. In die dagen zal ik me inzetten voor zoveel mogelijk stemmen op partijen die.  

  1. Staan voor een samenleving waar iedereen bijhoort en ongewenst gedrag wordt aangepakt.  
  2. Die ervoor staat dat iedereen gelijke kansen moet krijgen en dat als je voor een dubbeltje geboren wordt je een rijksdaalder kan worden. 
  3. Met volle energie willen gaan voor een volledig duurzame energie voorziening met alle kansen die daarbij horen. 

Ik kom uit mijn luie stoel en ik ga wat doen. In mijn geval door de verkiezings campagne van Groen Links te versterken. 

Posted: January 31st, 2017
Categories: Uncategorized
Tags:
Comments: No Comments.

Outlook Macros for Getting Things Done in Outlook

Hey All,1001004005752454

This blog post is in English because that is the language people use to find code snippets.

I just recreated the three scripts I use to automate my GTD discipline in Outlook 2007 and because this was the second time I actually created these scripts I figured it is a good idea to document them somehwhere.

Script 1: Create a task with the selected e-mail as attachment.

Sub CreateTask()

Dim olTask As Outlook.TaskItem
'Using object rather than MailItem, so that it
'can handle posts, meeting requests, etc as well
Dim olItem As Object
Dim olExp As Outlook.Explorer
Dim fldCurrent As Outlook.MAPIFolder
Dim olApp As Outlook.Application

Set olApp = Outlook.CreateObject("Outlook.Application")
Set olTask = olApp.CreateItem(olTaskItem)
Set olExp = olApp.ActiveExplorer
Set fldCurrent = olExp.CurrentFolder

Dim cntSelection As Integer
cntSelection = olExp.Selection.Count

For i = 1 To cntSelection
Set olItem = olExp.Selection.Item(i)
olTask.Attachments.Add olItem
olTask.Subject = olItem.Subject
If Not fldCurrent = "_Archive" Then
If olItem.Class = olMail Then
olItem.UnRead = False
End If
olItem.Move Session.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Folders("_Archive")
End If
Next

olTask.Display
'Set the due date for today
olTask.DueDate = Date
'Set the reminder for 3 hours from now
olTask.ReminderSet = True
olTask.ReminderTime = DateAdd("h", 3, Now)

'Saving the task item, so that in case I close it, I won't lose
'the items which were deleted after being attached to the task
olTask.Save

End Sub

Script 2: Moving the selected mail to your _Archive folder.

[vb]

Sub Archive()

Dim olTask As Outlook.TaskItem
‘Using object rather than MailItem, so that it
‘can handle posts, meeting requests, etc as well
Dim olItem As Object
Dim olExp As Outlook.Explorer
Dim fldCurrent As Outlook.MAPIFolder
Dim olApp As Outlook.Application

Set olApp = Outlook.CreateObject("Outlook.Application")
Set olTask = olApp.CreateItem(olTaskItem)
Set olExp = olApp.ActiveExplorer
Set fldCurrent = olExp.CurrentFolder

Dim cntSelection As Integer
cntSelection = olExp.Selection.Count

For i = 1 To cntSelection
Set olItem = olExp.Selection.Item(i)
If Not fldCurrent = "_Archive" Then
If olItem.Class = olMail Then
olItem.UnRead = False
End If
olItem.Move Session.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Folders("_Archive")
End If
Next

End Sub
[/vb]

Script 3: Check the subject of send items for [w] and copy them to the Waiting for folder

This script must be located in the ThisOutlookSession

[vb]<em>
</em></pre>
‘Place in ThisOutlookSession
Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
Dim copItem As MailItem
If Item.Class = olMail Then
If InStr(1, Item.Subject, "[w]") Then
Item.Subject = Replace(Item.Subject, "[w]", "")
Set copItem = Item.Copy
copItem.Move Session.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Folders("Waiting for")
End If
End If
End Sub

[/vb]

There are some tricks that are usefull if you go this route.
1. Add buttons and shortkeys to these marcros
http://www.techrepublic.com/blog/howdoi/how-do-i-create-custom-toolbar-buttons-in-outlook/146 – Start at figure C
2. Macro Security and certificates
http://www.howto-outlook.com/howto/selfcert.htm

For these Macros to work you need the following folder structure.

Inbox
– _Archive
– Waiting for

Enjoy these Macros

Posted: December 28th, 2012
Categories: Uncategorized
Tags:
Comments: No Comments.