News for December 2012

Outlook Macros for Getting Things Done in Outlook

Hey All,1001004005752454

This blog post is in English because that is the language people use to find code snippets.

I just recreated the three scripts I use to automate my GTD discipline in Outlook 2007 and because this was the second time I actually created these scripts I figured it is a good idea to document them somehwhere.

Script 1: Create a task with the selected e-mail as attachment.

Sub CreateTask()

Dim olTask As Outlook.TaskItem
'Using object rather than MailItem, so that it
'can handle posts, meeting requests, etc as well
Dim olItem As Object
Dim olExp As Outlook.Explorer
Dim fldCurrent As Outlook.MAPIFolder
Dim olApp As Outlook.Application

Set olApp = Outlook.CreateObject("Outlook.Application")
Set olTask = olApp.CreateItem(olTaskItem)
Set olExp = olApp.ActiveExplorer
Set fldCurrent = olExp.CurrentFolder

Dim cntSelection As Integer
cntSelection = olExp.Selection.Count

For i = 1 To cntSelection
Set olItem = olExp.Selection.Item(i)
olTask.Attachments.Add olItem
olTask.Subject = olItem.Subject
If Not fldCurrent = "_Archive" Then
If olItem.Class = olMail Then
olItem.UnRead = False
End If
olItem.Move Session.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Folders("_Archive")
End If
Next

olTask.Display
'Set the due date for today
olTask.DueDate = Date
'Set the reminder for 3 hours from now
olTask.ReminderSet = True
olTask.ReminderTime = DateAdd("h", 3, Now)

'Saving the task item, so that in case I close it, I won't lose
'the items which were deleted after being attached to the task
olTask.Save

End Sub

Script 2: Moving the selected mail to your _Archive folder.

[vb]

Sub Archive()

Dim olTask As Outlook.TaskItem
‘Using object rather than MailItem, so that it
‘can handle posts, meeting requests, etc as well
Dim olItem As Object
Dim olExp As Outlook.Explorer
Dim fldCurrent As Outlook.MAPIFolder
Dim olApp As Outlook.Application

Set olApp = Outlook.CreateObject("Outlook.Application")
Set olTask = olApp.CreateItem(olTaskItem)
Set olExp = olApp.ActiveExplorer
Set fldCurrent = olExp.CurrentFolder

Dim cntSelection As Integer
cntSelection = olExp.Selection.Count

For i = 1 To cntSelection
Set olItem = olExp.Selection.Item(i)
If Not fldCurrent = "_Archive" Then
If olItem.Class = olMail Then
olItem.UnRead = False
End If
olItem.Move Session.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Folders("_Archive")
End If
Next

End Sub
[/vb]

Script 3: Check the subject of send items for [w] and copy them to the Waiting for folder

This script must be located in the ThisOutlookSession

[vb]<em>
</em></pre>
‘Place in ThisOutlookSession
Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
Dim copItem As MailItem
If Item.Class = olMail Then
If InStr(1, Item.Subject, "[w]") Then
Item.Subject = Replace(Item.Subject, "[w]", "")
Set copItem = Item.Copy
copItem.Move Session.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Folders("Waiting for")
End If
End If
End Sub

[/vb]

There are some tricks that are usefull if you go this route.
1. Add buttons and shortkeys to these marcros
http://www.techrepublic.com/blog/howdoi/how-do-i-create-custom-toolbar-buttons-in-outlook/146 – Start at figure C
2. Macro Security and certificates
http://www.howto-outlook.com/howto/selfcert.htm

For these Macros to work you need the following folder structure.

Inbox
– _Archive
– Waiting for

Enjoy these Macros

Posted: December 28th, 2012
Categories: Uncategorized
Tags:
Comments: No Comments.

Pocketanalyzer een hobbyproject

Information Chaos

Wie herkent dit?

“Je komt een pagina op het web tegen waarvan je denkt die zou ik eigenlijk moeten bewaren. Op een goed moment ontdek je een dienst zoals pocket of iets dergelijks. Fijn! Dan kan ik gewoon in mijn RSS lezer of op mijn telefoon in Wonderreader of op mijn tablet in Flipboard of Zite op een knop rammen en dan staan al die pagina’s netjes onder elkaar om op een later moment te lezen…..

Maar dat moment later komt nooit. Want er is een reden dat je niet meteen die pagina leest en dat is namelijk dat je eigenlijk te veel informatie langs ziet komen en te weinig tijd hebt om er wat mee te doen. ”

Op dit moment ben ik Makers aan het lezen van de altijd inspirerende Chris Anderson (de schrijver van de Long Tail). Dit boek is lang niet zo baanbrekend als de Long Tail maar een ding krijg je er wel van. Namelijk zin om iets te maken. Gewoon een projectje om een beetje te hobbyen. Daarvoor heb je echter wel een probleem nodig om op te lossen. Vanaf nu is het bovenstaande probleem mijn hobby project.

Ik denk dat het toch nuttig is dat je regelmatig op die read it later knop drukt maar niet om die artikelen ook daadwerkelijk later te lezen. Er is iets in het artikel wat je op dat moment ziet  wat je interessant vind. Dat kan van alles zijn. Vaak komt het natuurlijk omdat het onderwerp van het artikel je op de een of andere manier triggert. Wat ik in dit hobbyprojectje wil bouwen is een website die alle artikelen pakt (vanaf een bepaald moment) die je gereaditlatert hebt en daar een soort trend analyse op los laat. Om te beginnen had ik gedacht een word cloud zodat je ziet of een bepaald woord meer of minder voorkomt. Vervolgens dacht ik zelf het instellen van het tijdsinterval zodat je van een bepaalde periode een word cloud kan maken. Misschien iets met de bron van de artikelen het tijdstip. Je kan volgens mij best leuke trends hieruit halen.

Het idee is dat als je gedurende de week vrolijk op de read it later knop drukt en je aan het einde van de week even door je pocket analyzer heen wandelt je trends opvallen die je gedurende de week niet bewust maar wel onbewust gemerkt hebt.

Goed ik ga aan de slag. Als het je een handig project lijkt ben ik benieuwd naar wat jij zou willen weten van de artikelen die je bewaart in pocket of instapaper?

Update:

Om dit voor elkaar te krijgen heb ik toegang nodig tot de Article API van pocket. Momenteel is deze API in maintenance. Als het goed is zijn ze mid januari klaar en krijg ik toegang.

Posted: December 14th, 2012
Categories: Technology
Tags:
Comments: No Comments.