Ga iets doen! 

Toen Trump verkozen werd voelde ik me slecht. Het voelde als een plotseling overlijden van iemand in je omgeving. Zoals het verdriet na een overlijden slijt sleet dit gevoel ook. Ik dacht het zal wel meevallen….

Toen kwam kwam de inauguratie en de “America first” speech. Ook dat voelde slecht. Het voelde als een slechte superhelden film waarin de eerste 25 minuten een slechte man aan de macht komt en uiteindelijk de tanks door de straten rijden. Dan komt de superheld…  Maar het is geen film. Ik weet niet of ik mag vertrouwen op een superheld.  

Na een week waarin wetenschappers verboden wordt feiten te delen, waarin vrouwen en meisjes te horen krijgen dat ze het zelf maar moeten uitzoeken, waar de bouw aan de oliepijplijn keystone XL wordt hervat en waar als klap op de vuurpijl vluchtelingen de toegang tot Amerika wordt ontzegt weet ik dat het niet meevalt en dat die superheld niet gaat komen. We moeten zelf aan de bak.  

Ik zal dicht bij huis beginnen. Op 15 maart kiezen we in Nederland een nieuwe tweede kamer. Dat is over 43 dagen. In die dagen zal ik me inzetten voor zoveel mogelijk stemmen op partijen die.  

  1. Staan voor een samenleving waar iedereen bijhoort en ongewenst gedrag wordt aangepakt.  
  2. Die ervoor staat dat iedereen gelijke kansen moet krijgen en dat als je voor een dubbeltje geboren wordt je een rijksdaalder kan worden. 
  3. Met volle energie willen gaan voor een volledig duurzame energie voorziening met alle kansen die daarbij horen. 

Ik kom uit mijn luie stoel en ik ga wat doen. In mijn geval door de verkiezings campagne van Groen Links te versterken. 

Posted: January 31st, 2017
Categories: Uncategorized
Tags:
Comments: No Comments.